Preventie-assistente.

De preventie-assistente is een tandarts-assistentdie welke is opgeleid in het uitvoeren van preventieve handelingen en mondhygiëne. Daarnaast biedt zij ondersteuning aan de tandarts op het gebied van de voorbereiding, de uitvoering en de afronding van de patiëntenbehandeling.

Welke handelingen kan een preventie-assistent uitvoeren?

  • Afnemen van vragen ter controle van de anamnese die door de tandarts of mondhygiënist is afgenomen (vragenlijst medicijngebruik/gezondheid)
  • Uitvoeren van een plak (plaque) kleurtest
  • In kaart brengen van conditie tandvlees
  • Verwijderen van tandsteen en plak (plaque) boven het tandvlees
  • Polijsten van tanden en kiezen 
  • Aanbrengen van fluoride
  • Voorlichting en instructie geven over gebitsverzorging.

Daarnaast kan een preventieassistent na het volgen van aanvullende cursussen ook nog andere handelingen uitvoeren zoals het sealen van tanden en kiezen.