Mondhygiënist

De mondhygiënist heeft een eigen specifieke deskundigheid op het gebied van mondverzorging en de behandeling van ontstoken tandvlees. De mondhygiënist behandelt mond- en tandvleesproblemen en helpt nieuwe problemen te voorkomen. Ook voert de mondhygiënist de halfjaarlijkse controle uit. 

Welke handelingen mag de mondhygiënist uitvoeren?

 • In kaart brengen van de conditie van het tandvlees

 • Geven van advies en voorlichting over onder andere het ontstaan van cariës en tandvleesaandoeningen en over voedingsgewoonten

 • Verwijderen van tandsteen, tandplak en aanslag

 • Aanbrengen van fluoride

 • Aanbrengen van sealant

 • Polijsten van vullingen

 • Reinigen van worteloppervlakken onder het tandvlees

 • Behandelen van nieuwe gaatjes (in opdracht van de tandarts)

 • Maken van röntgenfoto’s (in opdracht en onder toezicht van de tandarts)

 • Maken van gebitsafdrukken

 • Geven van een lokale verdoving (in opdracht van de tandarts)

Gezond tandvlees is belangrijk

Een gezond gebit heeft alles te maken met gezond tandvlees. Is uw tandvlees ongezond, dan kan dat ertoe leiden dat uw tanden en kiezen los gaan staan. Uiteindelijk kunt u hierdoor zelfs uw tanden en kiezen verliezen. Reden genoeg dus om ervoor te zorgen dat uw tandvlees gezond blijft.

Bij TUZ helpen ervaren tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten om uw tandvlees in topconditie te houden. In ons team zijn zij de specialisten als het gaat om het volgen van uw mondgezondheid, hoogwaardige gebitsreiniging en het behandelen van tandvleesproblemen. Uw tandarts houdt de regie.

Cijfer voor uw tandvlees

De tandarts, mondhygiënist of (paro-)preventieassistent van TUZ bekijkt bij elke periodieke controle hoe gezond uw tandvlees is, of de vullingen goed aansluiten en of er ruimten onder de tandvleesrand (pockets) zijn. Vier gebieden (links- en rechtsboven en links- en rechtsonder) in uw gebit krijgen een cijfer volgens de PPS-score. Deze scores variëren van 1 tot 3 en worden genoteerd in uw patiëntendossier. PPS is een afkorting voor Periodiek Parodontaal Screenen.

De diepte van de tandvleespockets worden gemeten met een pocketsonde. Op de pocketsonde staan streepjes die millimeters aangeven. Door de pocketsonde tussen de tand en het tandvlees te plaatsen kan aan de streepjes de diepte van de pocket worden afgelezen.

De tandarts, mondhygiënist of (paro-)preventieassistent controleert de diepte van de tandvleespockets minimaal jaarlijks en noteert de PPS-score.

Uitleg PPS scores

PPS 1 Bij deze score zijn er pockets tot en met 3mm en is het tandvlees voldoende gezond. Er wordt gestreefd naar behandelingen en instructies waarbij deze situatie behouden blijft.

PPS 2 Bij deze score zijn er pockets tot en met 5mm en bevindt de gezondheid van het tandvlees zich op een kantelpunt. Er kan gekozen worden voor extra gebitsreinigingen en mondhygiëne instructies om de pockets te verminderen, maar het is ook mogelijk om direct uitgebreider onderzoek met een ‘parodontiumstatus’ te doen en een intensiever (paro-)traject te starten.

PPS 3 Bij deze score zijn er pockets van 6mm en dieper. Er is mogelijk sprake van afbraak van bot rondom één of meerdere tanden en kiezen. Hierdoor is het meestal noodzakelijk om uitgebreider onderzoek te doen en een intensieve parodontale behandeling te starten (paro-traject).

Uw tandvlees in topconditie

Waar nodig worden tandplak en tandsteen met speciale instrumenten verwijderd. Ook kunnen we gebitsbeschermende middelen zoals fluoride aanbrengen en uw gebit polijsten. Voor tandvleesproblemen die de mondgezondheid bedreigen (score 3 en 4), maken we een behandelplan conform het door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie vastgestelde paroprotocol. Uw tandarts informeert u nader over de behandeling en de kosten.

Parodontologie

Parodontologie is de benaming voor het specialisme rondom ontstoken tandvlees (gingivitis) en andere weefsels (parodontitis) rond de tand. Ongeveer één op de drie mensen die de leeftijd van dertig zijn gepasseerd hebben een vorm van parodontitis, maar velen komen hier pas in een (te) laat stadium achter. Een pijnlijke zaak. Temeer omdat een gezond gebit een gezonde fundering behoeft. In enkele (afwijkende) gevallen is een doorverwijzing naar Parodontologie noodzakelijk.