Corona: regels voor uw en onze veiligheid

 

 Wij zijn weer gestart met reguliere behandelingen. Voor uw én onze veiligheid vragen wij u om de volgende regels in acht te nemen:

 • Neem voor vertrek naar onze praktijk uw temperatuur op. Is deze 38⁰C of hoger? Bel dan af. Heeft u geen temperatuur gemeten, dan doen wij dit in de praktijk alsnog bij u (uiteraard op afstand).
 • Kom op de juiste tijd; liefst vlak voor de afspraaktijd.
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Alleen als dit strikt noodzakelijk is, mag maximaal één ouder of begeleider meekomen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Houd 1,5 meter afstand in de wachtkamer.
 • Verlaat na de behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
 • Bel af als u ziek bent.

Ons team is zeer strikt opgeleid om besmettingen tegen te gaan. Onze hygiëneprotocollen zijn erg streng en de hygiëne-eisen waaraan wij voldoen komen overeen met die van ziekenhuizen. Wij treffen alle voorzorgsmaatregelen om uw en onze gezondheid te waarborgen. Volg daarom altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op.

 

Wanneer mogen wij u niet ontvangen?

Wij laten in onze praktijk alleen mensen toe van wie we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Beantwoordt u één of meerdere van de volgende vragen met ‘ja’? Dan mag u niet naar onze praktijk komen. Bel ons in dat geval: 0413-258280.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan twee weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Belangrijk: goede handhygiëne

Bij het coronavirus zijn de handen een belangrijke bron van besmetting gebleken. Daarom vragen wij u bij het betreden van de praktijk om uw handen te desinfecteren met handalcohol. Belangrijk is dat u daarna uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aanraakt. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die de Rijksoverheid adviseert.

 

Goed om te weten

 • Wij schudden geen handen, maar ontvangen u met een glimlach.
 • Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
 • In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken. Daarnaast hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Wij danken u voor uw begrip en medewerking namens team TUZ

( De meest recente informatie over het coronavirus staat op de site van het RIVM en van de Rijksoverheid. Met vragen over het coronavirus kan iedereen ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.de laatste informatie)